Prawa autorskie

Copyright © Andrzej Bertrandt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadne informacje i pliki (zwłaszcza wizerunki prac) publikowane na stronie www.bertrandt.pl nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Andrzeja Bertrandta udzielonej na piśmie.